Matrix V1.0

Beleid: Doelen en werkwijze

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat we de taken en werkwijze van deze afdeling goed kennen
dat we onze doelen goed kennen
dat we alert zijn op externe ontwikkelingen

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat we volgens duidelijke plannen werken om onze doelen te realiseren
dat we resultaten regelmatig evalueren
dat we ervoor zorgen dat verbeteringen blijvend zijn

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik me kan vinden in onze organisatie- doelen
dat ik open sta voor ontwikkelingen om me heen
dat ik veel aan ideeënontwikkeling doe

Organisatie: Taken en bevoegdheden

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat we een goede organisatiestructuur hebben/ goed zijn georganiseerd
dat taken en bevoegdheden helder zijn afgebakend
dat de relatie tussen alle taken duidelijk is

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat goede informatie beschikbaar is om ons werk goed te kunnen doen
dat we geen dubbel werk doen
dat procedures duidelijk en efficiënt zijn

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik mijn plaats in de organisatie ken
dat ik weet wat mijn taakinhoud is
dat ik mijn werk altijd op tijd af krijg

Personeel: Deskundigheid

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat de leiding deskundigheidsbevordering belangrijk vindt
dat de leiding voldoende managementkwaliteiten bezit
dat de salariëring vergelijkbaar is met die in de organisatie/ samenleving

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat de functie-eisen duidelijk zijn
dat we onze deskundigheid op peil houden
dat nieuwe medewerkers op een zorgvuldige manier worden ingewerkt en begeleid

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik over voldoende kennis beschik om mijn werk goed te kunnen doen
dat ik voldoende ervaring heb om mijn werk goed te kunnen doen
dat ik voldoende mogelijkheden krijg om mijn deskundigheid op peil te houden

Beleid: Beleidsinvloeders

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat het management belangstelling heeft voor het reilen en zeilen op de werkvloer
dat het management rekening houdt met de wensen van het personeel
dat de leiding luistert naar adviezen van anderen

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat we luisteren naar de behoeften en wensen van onze cliënten
dat de dienstverlening goed wordt afgestemd met onze cliënten
dat we in de dienstverlening, indien nodig, andere medewerkers betrekken

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik veel informele contacten heb
dat ik weet bij wie ik moet zijn als ik een vraag of probleem heb
dat ik mijn werkrelaties onderhoud

Organisatie: Besluitvorming

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat de leiding inzicht geeft over 'hoe we ervoor staan' met de organisatie
dat er besluitvaardige overlegsituaties zijn
dat iedereen op een gelijkwaardige manier wordt betrokken bij besluitvorming

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat er in besprekingen altijd sprake is van tweerichtingverkeer
dat de leiding de medewerkers tijdig betrekt bij besluitvorming
dat conflicten op een adequate manier worden aangepakt

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik invloed kan uitoefenen op het beleid
dat ik in staat ben om te onderhandelen
dat er naar mij wordt geluisterd

Personeel: Autonomie

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat goede resultaten worden erkend
dat er voor de medewerkers in het team voldoende speelruimte is om het beleid zelf verder in te vullen
dat er loopbaanperspectieven worden geboden

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat er voldoende variatie is in het werk
dat er over en weer waardering is tussen verschillende disciplines / functies
dat we enthousiast zijn over ons werk

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik voor mijn ideeën en wensen durf uit te komen
dat mijn werk als belangrijk gezien wordt
dat ik met plezier naar mijn werk ga

Beleid: Bedrijfsklimaat

Van de afdeling deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat we streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening
dat we een duidelijke visie hebben
dat er aan een positieve beeldvorming van onze organisatie wordt gewerkt

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat er niet veel wordt gemopperd en gezeurd
dat we vaak lachen
dat er een goed werkklimaat heerst

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik me betrokken voel bij het beleid
dat ik me thuis voel in het team
dat ik pas bij de organisatie

Organisatie: Samenwerking

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat we samen hard werken aan een goede dienstverlening
dat de samenwerking onderling soepel verloopt
dat er geen 'muurtjes' zijn tussen disciplines / functies

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat teamwork de boventoon voert
dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt
dat er effectief en doelmatig wordt vergaderd

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik door anderen wordt geholpen als ik een probleem heb
dat ik graag van anderen feedback krijg
dat ik veel met anderen van gedachten wissel over nieuwe ontwikkelingen

Personeel: Houding

Van deze afdeling kan ik zeggen: *

---0+++
dat we ons creatief aanpassen aan veranderende omstandigheden
dat er bereidheid is om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die verkeerd lopen
dat iedereen een beroep doet op elkaar

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat er een beroep wordt gedaan op elkaars inventiviteit
dat we een positieve opstelling tegenover anderen hebben
dat we veel inzet vertonen

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik op mijn werk geen bijzondere last heb van stress
dat ik behulpzaam ben als anderen een probleem hebben
dat ik met veel enthousiasme mijn werk doe

Personeel: Totale organisatie

Van onze organisatie als geheel kan ik zeggen: *

---0+++
dat we bewust inspelen op externe ontwikkelingen
dat er begeleiding wordt geboden bij grote veranderingen
dat er genoeg tijd wordt uitgetrokken om veranderingen door te voeren

Van het team kan ik zeggen: *

---0+++
dat we inspanningen leveren om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren
dat we op gezette tijden vaststellen 'wat we wanneer willen bereiken'
dat we ervoor zorgen dat verbeteringen niet slechts tijdelijk zijn

Voor mijzelf is het zo: *

---0+++
dat ik voldoende betrokken wordt bij nieuwe ontwikkelingen
dat ik graag experimenteer met nieuwe dingen
dat ik met optimisme de toekomst van de organisatie tegemoet zie