Weerstand! Wat nu?

Datagedreven werken betekent ego’s loslaten en oude patronen doorbreken. In veel geledingen kun je nu op weerstand en tegenwerking stuiten. Bedenk goed dat mensen best willen veranderen, ze willen alleen niet veranderd wórden. 


Ook zijn mensen in datatrajecten vaak bang om hun invloed te verliezen, hun sense of control. Geef dus ruimte, sta open voor interactie en dialoog en inspireer iedereen om onderdeel te worden van de beweging. Zo zien medewerkers gemakkelijker de voordelen van datagestuurd werken en ervaren ze snelheid, meer productiviteit (en … minder vergaderingen!). Datagestuurd werken wordt nu steeds meer een tweede natuur. 

assorted notepads

Praktijkvoorbeeld: Ministerie leert agile werken te benutten


Bij een ministerie hebben we direct vanaf de start een agile werkwijze gehanteerd. Spannend, want dit leidde in eerste instantie tot veel discussie en verontwaardiging. Door telkens echter geduldig de dialoog aan te gaan en te blijven wijzen op de benefits, toonden we aan dat de beperkingen altijd liggen in stroperige, vastgeroeste processen. Datasucces vraagt nu eenmaal om een nieuwe manier van werken én snelheid.


Tip: Inspireer iedereen om met lef de verandering te omarmen

Er is altijd wel iemand die zegt: "We doen het hier zo". "Tot nu toe" voor zo'n zin plakken, geeft direct ruimte om het vanaf vandaag anders te gaan doen. Een datagestuurde cultuur creëren betekent investeren in mensen. En zij moeten geïnspireerd raken hun overtuigingen los te laten en met lef de verandering te omarmen …