Voortvarende innovatie

BrainStax helpt bedrijven om te blijven vernieuwen

Odoo afbeelding en tekstblok

Innovatie is een continu proces!

Innovatie is geen project met een begin en een eind. Innovatie is een continu proces, waardoor een organisatie slimmer, efficiënter of klantgerichter gaat werken. Als organisatie moet je er dus voor zorgen dat innovatie geborgd is in bedrijfsprocessen en dat innovatie in het DNA zit van de onderneming.

De opkomst van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat er volop kansen zijn om te innoveren. Er is meer data en informatie dan ooit beschikbaar om slimme analyses te maken en zo beter gefundeerde beslissingen te nemen. Nieuwe businessmodellen liggen in het verschiet. De praktijk leert dat organisaties het een uitdaging vinden in deze dynamische situatie innovatie in goede banen te leiden. Het risico bestaat dat innovaties niet van de grond komen of niet het gewenste rendement opleveren. 


Werk maken van innovatie

Om een goed begin te kunnen maken met innovatie is het van belang te weten waar je als organisatie staat. Zo kun je gerichte stappen zetten om het innovatieproces te verbeteren. BrainStax biedt de Innovatiescan die inzichtelijk maakt op welke organisatie-onderdelen er stappen gezet kunnen worden. De uitkomst is een diepgravende analyse die handvatten biedt om werk te maken van innovatie.


Toegevoegde waarde

BrainStax heeft een innovatiemethode ontwikkeld - BrainStacking - die organisaties helpt om ideeën rijker, realistisch en uitvoerbaar te maken. Een methode die organisaties in staat stelt het verwachte succes op juiste waarde te schatten. Aan het eind van een BrainStacking traject heb je tastbare ideeën en concepten die je in de praktijk kunt brengen. Innovaties die gedragen worden door de medewerkers en die waarde toevoegen aan de organisatie. Zo staat BrainStax garant voor innovatie support van idee tot uitvoering. En uiteindelijk zorgen de professionals van BrainStax ervoor dat innovatie door de aderen van een organisatie stroomt.

Onze referenties

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo